Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastuksen päätehtävä on varmistaa, että yhtiön omistajilla on käytössään oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta ja että omistajat voivat luottaa yhtiön taloudellisen informaation virheettömyyteen. Tilintarkastaja valvoo eri sidosryhmien etua tilintarkastuslain ja erityislakien määräysten mukaisesti.  Tämän lisäksi tilintarkastaja toimii usein yrityksen ja sen omistajien taustatukena sekä luottamusmiehenä.

Lakisääteinen tilintarkastus on nimensä mukaisesti tilintarkastuslaissa säädetty velvoite, ja se koskee kaikkia elinkeiinotoimintaa harjoittavia yhteisöjä, jotka täyttävät seuraavat kriteerit sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella:

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Vaikka ylläolevat rajat eivät täyttyisikään, on tilintarkastaja kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta, ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Tämän lisäksi, mikäli yhteisöllä ei ole tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan erikseen määrätä tilintarkastajan valinnasta.

Tilintarkastuslaissa on tarkemmat vaatimukset tilintarkastuksesta eri yhtiömuodoille ja osuuskunnalle. Säätiölaissa määrätään säätiöiden ja yhdistyslaissa yhdistysten tilintarkastuksesta.

ProPlazassa on rekisteröityneenä kymmeniä ammattitaitoisia tilintarkastajia ympäri Suomea, joten löydät varmastii sopivan ja ammattitaitoisen tilintarkastajan yrityksellesi.

ProPlaza on uudenlainen palvelu, jonka avulla tavoitat lähialueesi tilitoimistot helposi yhdellä tarjouspyynnöllä. Asiakkaita etsivät tilitoimistot ottavat sinuun yhteyttä, eikä sinun tarvitse soitella kaikkia läpi!

Lähetä tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön lähettäminen on ilmaista eikä sido sinua mihinkään.