Kirjanpidon ja taloushallintopalveluiden hinta

Kirjanpidon tai taloushallintopalveluiden hintaan ei ole yhtä yksiselitteistä vastausta. Palveluita ei voida hinnoitella vastaavasti kuin esimerkiksi tietokoneen ostoa, sillä jokainen asiakas on erilainen ja palvelu koostuu useasta osasta. Tilitoimiston hinnoittelu perustuu yleensä tuntiveloitukseen tai kiinteään veloitukseen. Kilpailuttamalla tilitoimistot saadaan yleensä hyvä kuva, mikä vaihtoehdoista tulee asiakkaalle edullisemmaksi.

Tilitoimiston hintaan vaikuttaa myös moni muu seikka, kuten mitä palveluita toimeksiantoon sisältyy. Palvelut vaihtelevat pelkästä lakisääteisestä kirjanpidosta ja palkanlaskennasta, sähköisiin palveluihin, johdon raportointiin sekä verokonsultointiin. Laajempi palveluvalikoima on usein pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampi yritykselle. Ennen tilitoimiston kilpailuttamista on hyvä miettiä mitä palveluita tilitoimistolta haluaa ostaa.

Kuinka tilitoimistopalvelut hinnoitellaan

Tilitoimistopalvelut hinnoitellaan yleensä joko kiinteästi, tositteiden, henkilöstön tai tapahtumien määrään perustuen, tai tuntiveloituksella, käytettyyn aikaan perustuen. Lisäksi tilinpäätöksen, tasekirjan tai veroilmoituksen laatiminen voidaan hinnoitella erikseen.

Tilitoimistot saattavat periä myös erilaisia lisämaksuja, joiden arviointi voi olla hankalaa kirjanpitoa tai taloushallintoa kilpailuttaessa. Suosittelemme valitsemaan tilitoimiston, jolla on mahdollisimman läpinäkyvä hinnoittelu ja joka tuntee asiakkaan liiketoiminnan ja voi näin jo etukäteen nostaa esille kirjanpidon ja taloushallinnon hintaan liittyviä asioita.

Tilitoimistot esittelevät usein hinnaston jossa on listattuna esimerkiksi tositteiden lukumäärään tai henkilöstön määrään perustuvia hintoja. Hinnastot voivat usein vaikuttaa monimutkaisilta, sillä niissä huomioidaan monenlaisten yhtiöiden tarpeet. Yleensä hinnasto selkiytyy, kun tilitoimistolta pyytää tarjouksen palveluista ja hinnastosta voidaan karsia omaa liiketoimintaa koskemattomat osiot pois.

Kirjanpito ja taloushallintopalvelut veloitetaan kuukausittain tai vuosittain yleensä asiakasyhtiön koon perusteella.

Tilitoimiston laadusta kannattaa maksaa

Taloushallinnon ja kirjanpidon hinta on usein merkityksellinen tilitoimistoa valitessa, mutta hyvästä laadusta kannattaa maksaa.

Asiakkaan liiketoiminnan tunteminen säästää aikaa ja parantaa tarjouksen laatua, kun tiettyyn liiketoimintaan liittyvät erityiskysymykset voidaan nostaa esille jo tarjousvaiheessa. Jos tilitoimistolla on valmiiksi kokemusta tietystä toimialasta tai liiketoiminnasta, hoituvat yleensä myös palvelut tehokkaammin. Useisiin taloushallinnon asiantuntijayrityksiin on kertynyt arvokasta tietoa, joka voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä yrityksille kumppanuussuhteen syventyessä. Tällaisia asioita ovat muun muassa verotukseen liittyvät asiat, liiketoiminnalle ominaisten tukien hakeminen, johdon raportoinnin ja mittariston kehittäminen sekä liiketoiminnan kasvamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvät kysymykset, joita yrittäjä tai yrityksen johto ei itse välttämättä osaisi huomioida. Yleensä laadukas ja liiketoiminnan tunteva tilitoimisto tarjoaa rahoille parasta vastinetta ja on pitkällä aikavälillä edullisin mahdollistaen yrittäjän tai yrityksen talousjohdon keskittymisen varsinaiseen liiketoimintaan ja antaen tukea sen kehittämiseen.

ProPlazan kautta löydät helpoiten juuri sinulle sopivan tilitoimiston tai kirjanpitäjän.

Taloushallintoa ja kirjanpitoa ulkoistettaessa tai kilpailuttaessa on hyvä kartoittaa minkälaisia palveluita ja paketteja eri palveluntarjoajat tarjoavat. Oikean palveluntarjoajan valinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä yhtiön kustannusrakenteeseen, että mahdollistaa entisestään keskittyminen oikeisiin asioihin liiketoiminnan näkökulmasta sekä mahdollistaa yrittäjän tai yrityksen talousjohdon keskittyminen varsinaiseen liiketoimintaan. Palveluita kartoittaessa on hyvä pohtia olisiko liiketoiminnalle hyödyksi esimerkiksi ulkoistetut controller-palvelut tai ulkoistettu johdon kuukausiraportointi vai riittääkö perinteisempi kirjanpito.

ProPlaza on uudenlainen palvelu, jonka avulla tavoitat lähialueesi tilitoimistot helposi yhdellä tarjouspyynnöllä. Asiakkaita etsivät tilitoimistot ottavat sinuun yhteyttä, eikä sinun tarvitse soitella kaikkia läpi!

Lähetä tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön lähettäminen on ilmaista eikä sido sinua mihinkään.