Tilintarkastuskertomuksista tulee entistäkin mielenkiintoisempia

Tilintarkastuskertomuksista tulee entistäkin mielenkiintoisempia

Pörssiyhtiöille tulee esitettäväksi tänä kevään yhtiökokouksissa uudet, yhtiökohtaisesti räätälöidyt tilintarkastuskertomukset. Kertomusten muuttuminen yhtiö- ja toimialakohtaisiksi parantaa ennen kaikkea sijoittajan ja sidosryhmien tiedonsaantia

Muutos tilintarkastuskertomuksissa tarkoittaa, että tilintarkastajat nostavat esille muutaman yhtiön kannalta tärkeimmän asian. Monisivuisiin kertomuksiin nousee yhtiöstä riippuen 2-6 yhtiölle olennaista asiaa, jotka vaihtelevat yhtiöstä ja toimialasta riippuen.

Tilintarkastaja voi nostaa esille esimerkiksi aiemman yrityskaupan myötä taseen kirjatun liikearvon suhteessa liiketoiminnan tuottoon ja tulevaisuuden näkymiin. Esiin voivat nousta mm. käyvän arvon määrittäminen, liikevaihdon tulouttaminen ja tilintarkastaja voi käsitellä myös esimerkiksi isoa yrityskauppaa tai kirjanpidon ja muiden tietojärjestelmien kykyä tuottaa päätöksenteon kannalta tärkeää informaatiota.

Aiemmin kertomukset ovat olleet yksisivuisia ja standardimuotoisia, joissa tilintarkastaja on vain poikkeustapauksissa huomauttanut yritykseen liittyvästä riskistä.

Kauppalehden haastatteleman Suomen Tilintarkastajat ry:n puheenjohtaja Petri Kettusen mukaan sijoittajat, omistajat ja suuri yleisö hyötyvät, kun tilintarkastuskertomuksista tulee entistä mielenkiintoisempia ja läpinäkyvämpiä.

Yhtiökokouksissa tilintarkastukset eivät ole aiemmin herättäneet perinteisesti suurta intohimoa. Jatkossa tilintarkastaja joutuu perustelemaan, miksi hän pitää juuri esille nostamiaan asioita tärkeinä ja tilintarkastuksen rooli muuttuu entistä merkittävämmäksi, jos myös omistajat kiinnostuvat tilintarkastajan esiin nostamista asioista.

Tilintarkastajalle muutos tarkoittaa mahdollisuutta avata tilintarkastuksen sisältöä ja merkitystä aiempaa enemmän omistajille ja muille sidosryhmille.

Muutos johtuu EU:n kiristyneestä tilintarkastuksen sääntelystä. Pörssiyhtiöiden tilintarkastuskertomukset muuttuvat jo ensi keväänä. Muiden yleisen edun kannalta merkittävien PIE-yhteisöjen kuten pankkien ja vakuutuslaitosten kertomukset uudistuvat 2018.

ProPlaza tukee tilintarkastajien roolin kehittämista lapinäkyvämmäksi ja omistajille mielenkiintoisemmaksi. Tilintarkastajat tuottavat lisäarvoa yhtiön omistajille, johdolle ja muille sidosryhmille. Oli yrityksesi pörssiyhtiö tai pienyhtiö, ProPlazan kautta löydät helpoiten tilintarkastajan, joka tuottaa yritykselle lisäarvoa ja lisää johdon ja omistajien mielenkiintoa tilintarkastusta kohtaan.

ProPlaza on uudenlainen palvelu, jonka avulla tavoitat lähialueesi tilitoimistot helposi yhdellä tarjouspyynnöllä. Asiakkaita etsivät tilitoimistot ottavat sinuun yhteyttä, eikä sinun tarvitse soitella kaikkia läpi!

Lähetä tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön lähettäminen on ilmaista eikä sido sinua mihinkään.

Uusimmat artikkelit

Hyvä kirjanpitäjä on asiakkaansa neuvonantaja

18.9.2017

Kiristyvä sääntely haaste pienemmille tilintarkastajille

5.9.2017

EU-komissiolta lakiesitys: tilitoimiston ilmoitettava verojen välttelystä viranomaisille

30.8.2017

Tilintarkastus tukee yritysten kasvua

15.8.2017