Kirjanpitolain uudistus pähkinänkuoressa

Kirjanpitolain uudistus pähkinänkuoressa

Kirjanpitolaki on muuttunut vuoden 2016 alusta ja useimpia yrityksiä uudet muutokset koskettavat ensimmäistä kertaa tilinpäätöstä laadittaessa joulukuussa tilikaudelta 2016. Kirjanpitolain muutoksen tärkeimpänä tavoitteena on ollut keventää pienyritysten hallinnollisia velvollisuuksia.

Uudet yritysten kokoluokat

Kirjanpitolain muutokset vaikuttavat siihen, mitä tietoja eri luokkiin kuuluvien yritysten on tilinpäätöksissään esitettävä. Pienillä yrityksillä liitetietovaatimukset ovat kevyemmät kuin suurilla yrityksillä. Keskikokoisilta yrityksiltä vaaditaan toimintakertomus. Suuryrityksiltä vaaditaan toimintakertomus sekä rahoituslaskelma.

Pien- ja mikroyritykset voivat käyttää lyhyempää tuloslaskelmakaavaa, jossa esitetään vain bruttotulos. Näin ollen liikevaihtoa ja materiaaleja ja palveluita ei tarvitse esittää enää omina erinään.

Uuden kirjanpitolaissa määritellään yritysten kokoluokat maksimi raja-arvojen kautta seuraavasti. Kun päättyneellä ja sitä edellisellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta:

Keskikokoinen:

  • liikevaihto 40 miljoonaa euroa
  • tase 20 miljoonaa euroa
  • työntekijöitä 250

Pienyritys:

  • liikevaihto 12 miljoonaa euroa
  • tase 6 miljoonaa euroa
  • työntekijöitä 50

Mikroyritys:

  • liikevaihto 0,7 miljoonaa euroa
  • tase 0,35 miljoonaa euroa
  • työntekijöitä 10

Mikäli keskikokoisen yrityksen raja-arvoista ylittyy kaksi tai useampi, kuuluu yritys suuryritysten luokkaan.

Yleisesti ottaen pienyritys on siis yritys, jonka liikevaihto on 0,7-12 miljoonaa euroa, tase 0,35-6 miljoonaa euroa ja työntekijöitä 10-50, kuitenkin siten, että yksi näistä kategorioista saa ylittyä.

Paperista tilinpäätöstä ei enää vaadita

Uudessa laissa ei enää tehdä eroa paperilla tai sähköisessä muodossa olevan aineiston välillä, eikä tilinpäätösasiakirjoja ei enää ole pakko tulostaa paperille ja säilyttää paperimuodossa. Myös tasekirja-termistä luovuttiin ja uudessa laissa käytetään termiä ”luettelo kirjanpitoaineistosta ja tilinpäätös”. Tase-erittelyitä ei tarvitse varmentaa allekirjoituksella. Tilinpäätös tulee edelleen allekirjoittaa, mutta allekirjoitukset voidaan hoitaa sähköisesti.

Tärkeimpiä muutoksia varsinaiseen kirjanpitoon ja tilinpäätöksen esittämiseen

Satunnaiset tuotot ja kulut poistuivat erillisinä erinä tuloslaskelmalta ja ne esitetään jatkossa liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -nimikkeiden alla. Konserniavustus siirtyy tilinpäätössiirtojen alle omana kohtanaan. Vertailutiedot on oikaistava edelliseltä tilikaudelta.

Pääomalainan takaisinmaksuaikataulun perusteella pääomalaina käsitellään taseessa joko omana tai vieraana pääomana.

Oman pääoman käyvän arvon rahasto siirretään muihin rahastoihin.

Rahoitusleasing voidaan IFRS:n tapaan haluttaessa käsitellä omaisuutena ja velkana.

Taseeseen aktivoituja kehittämismenoja ei saa enää käsitellä omassa pääomassa voitonjakokelpoisina varoina.

Liikearvo, kehittämismenot ja muut pitkävaikutteiset menot on poistettava kymmenessä vuodessa, ellei pidemmälle ajalle ole merkittävää perustetta.

ProPlaza on uudenlainen palvelu, jonka avulla tavoitat lähialueesi tilitoimistot helposi yhdellä tarjouspyynnöllä. Asiakkaita etsivät tilitoimistot ottavat sinuun yhteyttä, eikä sinun tarvitse soitella kaikkia läpi!

Lähetä tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön lähettäminen on ilmaista eikä sido sinua mihinkään.

Uusimmat artikkelit

Hyvä kirjanpitäjä on asiakkaansa neuvonantaja

18.9.2017

Kiristyvä sääntely haaste pienemmille tilintarkastajille

5.9.2017

EU-komissiolta lakiesitys: tilitoimiston ilmoitettava verojen välttelystä viranomaisille

30.8.2017

Tilintarkastus tukee yritysten kasvua

15.8.2017