Blogi

Hyvä kirjanpitäjä on asiakkaansa neuvonantaja

Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soro kirjoittaa Y-Studio:ssa taloushallinnon kehityksestä.

Taloushallinto sähköistyy ja automatisoituu. Soron mukaan se tarkoittaa pk-yrityksille, että niiden pitäisi sallia ja vaatia kirjanpitäjäänsä osallistumaan talousjohtamiseen syvemmin.

Taloushallinto automatisoituu ja ohjelmistorobotit tekevät rutiinitöitä 24/7 virheettömästi, nopeasti ja tehokkaasti ...

Lue koko artikkeli ›

Kiristyvä sääntely haaste pienemmille tilintarkastajille

Kiristyvä tilintarkastusalan sääntely ja valvonta iskee pienempiin tilintarkastajiin, sanovat Kauppalehden haastattelemat asiantuntijat.

Kauppalehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan alaa valvova Patentti- ja rekisterihallitus vaikuttaa vahvistavan suurten tilintarkastusyhteisöjen markkina-asemia pienten kustannuksella. Pahimmillaan tämä voi johtaa pienten tilintarkastusyhtiöiden kaatumiseen.

Vuonna 2016 PRH:n tilintarkastusvalvonta ...

Lue koko artikkeli ›

EU-komissiolta lakiesitys: tilitoimiston ilmoitettava verojen välttelystä viranomaisille

EU:n komissio antoi kesäkuussa lakikiesityksen, joka velvoittaisi verosuunnittelua tarjoavat yritykset kertomaan verojen välttelystä viranomaisille.

Lakimiehet ja tilitoimistot joutuvat suurennuslasin alle. Tuore lakiesitys velvoittaisi esimerkiksi laki- tai tilitoimiston ilmoittamaan asiakkaan kotimaan verovirastolle, jos toimisto havaitsee toimeksiannossaan aggressiivista verojen välttelyä tai ...

Lue koko artikkeli ›

Tilintarkastus tukee yritysten kasvua

Tilintarkastusvelvollisuuden lakisääteiset rajat ovat parhaillaan selvityksen alla työ- ja elinkeinoministeriössä. Työryhmä on jo kahdesti saanut jatkoaikaa: nyt ehdotuksia odotetaan syyskuun loppuun mennessä. Suomessa pakollisen tilintarkastuksen rajat ovat perinteisesti olleet eurooppalaista keskitasoa tiukemmat. Onko pienten yritysten tilintarkastuksesta hyötyä yrityksen omistajille tai ...

Lue koko artikkeli ›

Tilintarkastuskertomuksista tulee entistäkin mielenkiintoisempia

Pörssiyhtiöille tulee esitettäväksi tänä kevään yhtiökokouksissa uudet, yhtiökohtaisesti räätälöidyt tilintarkastuskertomukset. Kertomusten muuttuminen yhtiö- ja toimialakohtaisiksi parantaa ennen kaikkea sijoittajan ja sidosryhmien tiedonsaantia

Muutos tilintarkastuskertomuksissa tarkoittaa, että tilintarkastajat nostavat esille muutaman yhtiön kannalta tärkeimmän asian. Monisivuisiin kertomuksiin nousee yhtiöstä riippuen 2-6 ...

Lue koko artikkeli ›

Kirjanpitolain uudistus pähkinänkuoressa

Kirjanpitolaki on muuttunut vuoden 2016 alusta ja useimpia yrityksiä uudet muutokset koskettavat ensimmäistä kertaa tilinpäätöstä laadittaessa joulukuussa tilikaudelta 2016. Kirjanpitolain muutoksen tärkeimpänä tavoitteena on ollut keventää pienyritysten hallinnollisia velvollisuuksia.

Uudet yritysten kokoluokat

Kirjanpitolain muutokset vaikuttavat siihen, mitä tietoja eri luokkiin ...

Lue koko artikkeli ›

Kirjanpidon ja taloushallintopalveluiden hinta

Kirjanpidon tai taloushallintopalveluiden hintaan ei ole yhtä yksiselitteistä vastausta. Palveluita ei voida hinnoitella vastaavasti kuin esimerkiksi tietokoneen ostoa, sillä jokainen asiakas on erilainen ja palvelu koostuu useasta osasta. Tilitoimiston hinnoittelu perustuu yleensä tuntiveloitukseen tai kiinteään veloitukseen. Kilpailuttamalla tilitoimistot saadaan yleensä ...

Lue koko artikkeli ›

Tilintarkastajan nimikkeet uudistuvat

Tilintarkastusjärjestelmää on selkeytetty ja yksinkertaistettu 1.1.2016 alkaen. Uudet tilintarkastusnimikkeet ovat HT-tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja ja JHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan tutkinnosta alan perustutkinto (HT-tilintarkastaja)

Tilintarkastusjärjestelmä on muuttunut kaksiportaiseksi ja yksityispuolen ja julkishallinnon tilintarkastajajärjestelmät ovat yhdistyneet. Kaikki tilintarkastajan suorittavat uuden lain mukaan yhden perustutkinnon ...

Lue koko artikkeli ›

Tilintarkastuslaki muuttuu

Hallitus esittää muutoksia tilintarkastuslakiin, joiden on tarkoitus tulla voimaan 17.6.2016.

Tilintarkastuksen kohteena olisi jatkossa yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Toimintakertomusta ei enää tarkastettaisi.

Laissa olisi määräys siitä, että tilintarkastajan on oltava riippumaton tarkastuskohteesta koko tarkastettavana ...

Lue koko artikkeli ›

Kuinka onnistua taloushallinnon ulkoistamisessa?

Kauppalehdessä julkaistussa uutisessa on käsitelty tekijöitä jotka vaikuttavat ulkoistamisen epäonnistumiseen. Asiaa on selvitetty myös Marketvision ja Enfon tutkimuksessa 2014 liittyen keskisuurten organisaatioiden taloushallinnon ulkoistukseen.

Miksi yritykset eivät ulkoista taloushallintopalveluitaan?

Pk-yritysten taloushallinnon ulkoistaminen saattaa joskus olla haastavampaa kuin yrityksen sisällä ajatellaan ...

Lue koko artikkeli ›

ProPlaza on uudenlainen palvelu, jonka avulla tavoitat lähialueesi tilitoimistot helposi yhdellä tarjouspyynnöllä. Asiakkaita etsivät tilitoimistot ottavat sinuun yhteyttä, eikä sinun tarvitse soitella kaikkia läpi!

Lähetä tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön lähettäminen on ilmaista eikä sido sinua mihinkään.